Roman Key Card Blackwood – Utvida variant

 

Etter 4 nt som RKCB har vi følgjande svar:

 

5 kl

=

0 eller 3 ess

5 ru

=

1 eller 4 ess

5 hj

=

2 ess utan trumf dame

5 sp

=

2 ess med trumf dame

5 nt

=

1 eller 3 ess med trumf dame og renons i ein farge.

6 i farge under trumf

=

2 ess med trumf dame og renons i meldt farge.

6 i trumffargen

=

2 ess med trumf dame og renons i farge som ligg høgare.

 

Etter svara 5 kl/5 ru kan det spørjast etter trumf dame med billegaste melding som ikkje er trumf.  Svara på spørsmåla er slik:

 

 

1

Gjenmelding av trumffargen på lågaste nivå benektar trumf dame.

 

2

5 nt lovar trumf dame, men ingen kongar.

 

3

Ny farge viser kongen i fargen og trumfdame.

 

4 nt etterfølgd av 5 nt lovar alle nøkkelkorta, er storesleminvitt og ber makker melde kongane nedanfrå (spesifikke kongar).

 

6 i ein farge under trumffargen etter svar på 4 nt ber makker melde storeslem med 3. kontroll i fargen (dame eller dobbelton).

 

Når motparten melder etter 4 nt brukar ein DOPI og ROPI med samme skala som RKCB.