Lebensohl etter opplysande dobling på to-trinnet

Meldingane kan for eksempel gå slik:

Vest Nord (makker) Øst Syd (du)
2 spar X Pass ???

Slik:

Vest Nord (makker) Øst Syd (du)
    1 spar Pass
2 spar X Pass ???

Eller slik:

Vest Nord (makker) Øst Syd (du)
    2 ru (multi) Pass
2 hjerter Pass 2 spar Pass
Pass X Pass ???

Vanlegvis har du denne handa:

3 2
10 5 4 2
K 5 4
D 8 7

Men du kan også ha slike kort:

K 3
E D 5 4
7 5 4
9 8 7

Eller sånn:

3 2
10 5
K 6 5 4 3 2
10 8 7

Eller sånn:

3 2
8 5 4
5 4 3
E K D 5 4

Uten noko lurt i systemet må du melde 3 hjerter med hand nr. 1 og 2, 3 ruter med hand nr. 3 og 3 kløver med hand nr. 4.

Korleis skal makker vite om du har møkkahanda i eks. 1 eller den relativt gode handa i eksempel 2? Med hand 3 vil du at makker skal passe 3 ruter fortare enn svint, medan med hand 4 kan du vere interessert i 3 NT hvis makker har litt godsaker.

Her er løysinga:

Med møkkahendene (altså nr. 1 og 3, hvis du lurte :)), melder du 2 NT. Makker SKAL melde 3 kløver. Du melder deretter fargen din og makker skal passe. Det betyr at med hand 1 hamnar du i 3 hjerter og med hand tre i 3 ruter.

Med hand to og fire melder du direkte på tretrinnet (3 hjerter med hand to, og 3 kløver med hand 4). Det betyr at du hadde til å melde på tretrinnet, og at du gjer det frivillig. Vil seie at det syner ca. 8+.

Dersom doblingshanda er kanonsterk (16 poeng er IKKJE kanonsterk), må doblaren bryte overføringa. Altså ikkje melde 3 kløver over 2 NT. Det må syne ei hand som nesten kan spele utgang åleine.